Forts in ዋርሶው

Warsaw Citadel

በአቅራቢያ የሚመከሩ ዕይታዎች

ሁሉንም ተመልከት ሁሉንም ተመልከት
የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
Warsaw Citadel

Warsaw Citadel (Polski: Cytadela Warszawska) is a tourist attraction,

የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
St. Mary's Church, Warsaw

St. Mary's Church, Warsaw (Polski: Kościół Nawiedzenia Na

የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
St. Kazimierz Church

St. Kazimierz Church (Polski: Kościół św. Kazimierza w Warszawie) is

የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
St. Hyacinth's Church, Warsaw

St. Hyacinth's Church, Warsaw (Polski: Kościół św. Jacka w War

የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
Warsaw Zoo

Warsaw Zoo (Polski: Ogród Zoologiczny w Warszawie) is a tourist

የምኞት ዝርዝርዎ ውስጥ ይጨምሩ
እኔ እዚህ ነበርኩ
ጎብኝተዋል
Krasiński Palace

Krasiński Palace (Polski: Pałac Krasińskich w Warszawie) is a to

DELUXE WIDOK 24 APARTMENT

$64 ጀምሮ

Novotel Warszawa Centrum Hotel

$205 ጀምሮ

Hotel Polonia Palace

$233 ጀምሮ

Hotel Metropol

$153 ጀምሮ

Residence St. Andrew's Palace

$139 ጀምሮ

Apartament Krucza by Your Freedom

$60 ጀምሮ